“ดร.อัจฉรีย์” บอสสาว บจก.โอ.เอ็ม.แคน แอนด์พริ้นติ้ง นั่งเก้าอี้ประธานหญิงคนแรกของ สภาอุตสาหกรรมสมุทรสาคร มุ่งมั่นผลักดัน Young FTI ปลุกสายเลือดคนรุ่นใหม่ สร้างธุรกิจอุตสาหกรรมสะอาด