“ผู้ว่าณรงค์”เผยผลสัมฤทธิ์โครงการตลาดอาหารทะเลต้นแบบ เชื่อมั่นข้อบ่งชี้ 3 ประการ สมุทรสาครผ่านพ้นวิกฤติโควิด 19