“สว.ศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล” นำคณะครู นักเรียน และสื่อมวลชน จ.สมุทรสาคร เข้าร่วมเยี่ยมชมรัฐสภา สัมมนาโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ครบรอบ 4 ปี