“หอการค้า-ภาครัฐ-  เอกชน” ผนึกกำลังจัดงานเทศกาลกินกุ้งครั้งที่3 ช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาราคาตกต่ำ ณ ตลาดทะเลไทย