“ อิ่ม อร่อย สะดุ้งลิ้น ที่ร้าน อะเบ้าท์ โคโค่ คนรักมะพร้าว ”