000 คน ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศลโคกขามมินิมาราธอน ครั้งที่ 3 สมทบทุนสร้างศูนย์วัฒนธรรมตำบลโคกขาม