000 คน ร่วมวิ่งท่าฉลอมมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 “ตอน บูรณะรถจักรไอน้ำ (เคราส์ส) ”