4 ตุลา64 Kick Off ฉีดวัคซีน”ไฟเซอร์”ให้เด็กนักเรียน12-17 ปีพร้อมกันทั่วประเทศ